Wat is de afzet van motorbrandstoffen, zoals benzine, diesel en andere olieproducten?

Maandelijks publiceert het CBS cijfers over de hoeveelheid geleverde motorbrandstoffen voor vervoerstypen, zoals weg- en railverkeer, scheep- en luchtvaart. Deze cijfers zijn terug te vinden in tabel Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume. De brandstoffen die de genoemde vervoerstypen verbruiken, zijn verbijzonderd. Bijvoorbeeld motorbenzine wordt onderscheiden in euro95, super ongelood, normaal (gelood) en super (gelood).

De tabel Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad bevat cijfers over de hoeveelheid geleverde aardolieproducten aan de detailhandel en andere eindgebruikers. Aardolieproducten worden verbruikt als grondstof en als brandstof. De detailhandel in deze tabel zijn voornamelijk de tankstations voor motorvoertuigen. Bunkers zijn in deze tabel opgenomen omdat ze brandstof leveren voor internationale scheep- en luchtvaart.

Hoe de afzetcijfers van motorbrandstoffen voor het wegvervoer tot stand komen wordt uitgelegd in het nieuwsbericht Verklarende factoren voor de afzet van motorbrandstoffen.