Hoe wordt omgegaan met boekwinsten/verliezen?

Per 1 juli 2004 is de privatisering van de energiebedrijven definitief doorgevoerd. Veel gemeenten hebben aandelen in nutsbedrijven. Deze zijn/worden verkocht, wij verwachtten de boeking als volgt:

Stel: � 100 euro aandelen, verkoop tegen waarde van � 300, dus boekwinst � 200.

Lasten     Functies   Baten
      Fxxx 5.7 Boekwinst op de aandelen (werkelijke verkoop - historische waarde) (200)
Debet     Balans   Credit
      A1311 5.7 Afboeken van de historische waarde van de verkochte aandelen (100)
A23 (bijv.) 5.1 Ontvangst van gelden i.v.m. de verkoop (300)      

De boekverliezen van gronden worden als afschrijvingen (categorie 2.3) geboekt.