Het bedrijf bestaat niet meer, is overgenomen of failliet. Ben ik toch verplicht gegevens aan het CBS te verstrekken?

Ja, als uw bedrijf de activiteiten heeft gestaakt, dan bent u toch verplicht om over de periode waarin het bedrijf nog wel actief was de vragen te beantwoorden en / of opgave te doen.