Hoe komt het CBS aan de gegevens van de behandelend arts?

Er wordt een steekproef getrokken van alle overledenen in de maanden augustus tot en met november 2021. Bij overledenen wordt het doodsoorzaakformulier na overlijden getekend door de behandelend arts of een waarnemend arts. In de Wet op de lijkbezorging is opgenomen dat ten behoeve van statistische doeleinden doodsoorzakenformulieren aan het CBS dienen te worden gezonden (artikel 12a, lid 3). Het B-gedeelte van het doodsoorzaakformulier wordt naar de medisch ambtenaar van het CBS verzonden. Op basis hiervan beschikken wij over de gegevens van de behandelend of waarnemend arts.