Waar kan ik nog meer informatie over jongeren vinden?

Het CBS voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de website Landelijke Jeugdmonitor uit. Op deze website staat allerlei informatie over jongeren, verdeeld over vijf domeinen, namelijk jongeren en gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeid en veiligheid en justitie. De informatie is beschikbaar via publicaties en in tabelvorm. Een groot deel van de informatie is afkomstig van het CBS. Ook zijn er een aantal externe leveranciers bij de Landelijke Jeugdmonitor betrokken.