Moeten de totalen van de functies per kwartaal een correcte weergave geven van de baten en lasten op deze functies?

Nee, functietotalen zijn per begrotingsjaar en rekeningsjaar van belang. Er hoeft om deze reden niet op kwartaalbasis te worden afgesloten.