Welke verschillen zijn er tussen de huidige indeling naar herkomstland Nederland, Europa en Buiten-Europa en de oude indeling naar Nederlandse achtergrond, westerse en niet-westerse migratieachtergrond?

Er zijn twee verschillen:

  1. In de huidige indeling naar herkomstland is meer bepalend waar iemand zelf geboren is en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn dan in de oude indeling naar migratieachtergrond. Dit leidt tot een klein verschil tussen de groep met een ‘Nederlandse achtergrond’ volgens de oude indeling en de groep met ‘herkomstland Nederland’ volgens de huidige indeling. Dit betreft mensen die in het buitenland geboren zijn en twee in Nederland geboren ouders hebben. In de huidige indeling hebben zij een herkomst buiten Nederland, in de oude indeling niet.
  2. De hoofdindeling westerse/niet-westerse migratieachtergrond is vervangen door de hoofdindeling herkomstland Europa/Buiten-Europa. In de oude indeling zijn de groepen met een westerse en een niet-westerse migratieachtergrond vergelijkbaar qua omvang (elk 12% in 2020). In de huidige indeling is het aandeel werknemers met een Buiten-Europees herkomstland (15%) groter dan het aandeel werknemers met een Europees herkomstland (10%). Dit verschil wordt met name verklaard door de relatief grote groep werknemers met Indonesië als herkomstland. Dit land viel in de oude indeling in de categorie westers, terwijl Indonesië in de huidige indeling in de categorie Buiten-Europa valt. Ook werknemers uit bijvoorbeeld Noord-Amerika, Oceanië en Japan zijn verschoven van westers in de oude indeling naar Buiten-Europa in de huidige indeling. Zie toelichting Herkomstindeling Barometer Culturele Diversiteit voor meer informatie.