Mijn patiënt is niet overleden door euthanasie, moet ik wel meedoen?

Er wordt een steekproef getrokken van alle overledenen in de maanden augustus tot en met november 2021. Hierdoor zijn patiënten met verschillende soorten doodsoorzaken meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek gaat niet alleen om euthanasie, maar om alle mogelijke beslissingen rond het levenseinde. Voor de volgende doodsoorzaken die opgenomen zijn in dit onderzoek gelden de volgende overwegingen:

Natuurlijke dood: om tot een goed beeld van de praktijk van medische beslissingen en zorg rond het levenseinde in de gehele populatie te komen willen we ook graag meer informatie over de mensen die een natuurlijke dood zijn gestorven.

Suïcide: voor het onderzoek is het belangrijk om na te gaan of bij mensen die suïcide hebben gepleegd een verzoek tot euthanasie of andere medische handelingen rondom het levenseinde is afgewezen.

Verongelukt: het onderzoek gaat over euthanasie én andere medische beslissingen rond het levenseinde, het kan bijvoorbeeld ook gaan over de keus om geen behandeling te geven die tot verlenging van het leven leidt of tot het besluit om geen voeding meer toe te dienen.