Kan de Barometer inzicht geven in andere vormen van diversiteit?

Nee. De Barometer Culturele Diversiteit is uitsluitend gericht op het meten van diversiteit op basis van herkomstland. Voor het meten en bevorderen van andere vormen van diversiteit, zoals gender, arbeidsbeperking en leeftijd, kunt u contact opnemen met SER Diversiteit in Bedrijf, via e-mailadres DIB@ser.nl. Overheidsorganisaties kunnen zich met statistische verzoeken die de publieke taak betreffen altijd wenden tot het CBS met een verzoek tot aanvullend statistisch onderzoek (asd@cbs.nl).