Kan de Barometer inzicht geven in andere vormen van diversiteit?

Nee. De Barometer is uitsluitend gericht op het meten van culturele diversiteit op basis van herkomstland. Voor het meten en bevorderen van andere vormen van diversiteit, zoals gender, arbeidsbeperking en leeftijd, kunt u contact opnemen met SER Diversiteit in Bedrijf, via e-mailadres barometer@ser.nl.