Wat zijn de beste buurten om een huis te kopen?

Op de vraag wat zijn de beste buurten om een huis te kopen kan geen eenduidig antwoord worden gegeven. Een potentiële koper kan uiteenlopende motieven hebben. Voor de een zal dit bijvoorbeeld de omgeving zijn met speelruimte voor de jonge kinderen, voor een ander is dat de betaalbaarheid van de woonruimte, een derde heeft weer andere redenen. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning geeft een indicatie over de gemiddelde prijs van een woning op wijk- en buurtniveau. Verschillende kenmerken over wonen zijn op wijk- en buurtniveau beschikbaar. Deze zijn opgenomen in tabel Kerncijfers wijken en buurten 2018. In deze tabel zijn ook verschillende gegevens over inkomens van personen en huishoudens opgenomen.