Zijn er wijzigingen voor mijn opgave voor Internationale Handel in Goederen door de Brexit?

Met ingang van 2021 kwam een einde aan de overgangstermijn na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De handel met Noord-Ierland blijft vanaf 2021 onderdeel van de Intrahandel. Het blijft dus verplicht voor bedrijven met een opgavenplicht om opgave te doen aan het CBS over de handel met Noord-Ierland. Hiervoor wordt landcode XI gebruikt. De handel met de rest van het Verenigd Koninkrijk is vanaf 2021 onderhevig aan douanecontroles, en daarvoor vervalt de opgavenplicht aan het CBS. Voor de rest van het Verenigd Koninkrijk wordt landcode XU gebruikt. Zie ook  www.brexitloket.nl