Welke gegevens levert het CBS aan mijn organisatie?

Voor de ‘algemene’ variant levert het CBS het percentage banen van werknemers met herkomstland Nederland, Europa en buiten-Europa binnen een organisatie.

Voor de ‘ingezoomde’ variant levert het CBS het percentage personen met herkomstland Nederland, Europa en buiten-Europa binnen een organisatie. Daarbij kan een organisatie extra personeelsgegevens aanleveren, bijvoorbeeld het organisatieonderdeel waar de werknemer werkt. In dat geval bepaalt het CBS ook hiervoor het percentage personen met herkomstland Nederland, Europa en buiten-Europa. Dus bijvoorbeeld het percentage personen met herkomstland Nederland, Europa en buiten-Europa per organisatieonderdeel.

Voor beide varianten levert het CBS deze gegevens als Excelbestand bestaande uit:

  • tabellenset;
  • technische toelichting met de populatieafbakening, een beschrijving van de operationalisering van de variabelen en een toelichting op de gebruikte bronnen en begrippen.

Zie voorbeeld uit de pilot.