Hebben zzp’ers een voorziening voor arbeidsongeschiktheid of pensioen?

Bij werknemers worden arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremies ingehouden, maar zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en voor pensioenopbouw, bijvoorbeeld via een lijfrente. In 2022 betaalde 16,1 procent van de bijna 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In 2022 betaalde 9,1 procent van de zzp’ers lijfrentepremie als pensioenvoorziening. In de afgelopen jaren is het aandeel dat premie betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of lijfrente steeds gedaald.

Zzp'ers met premie arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente
 Premie aov zzp (%)Premie lijfrente zzp (%)
201123,313,3
201222,812,5
201321,711,6
201420,310,7
201519,510,1
201618,99,6
201718,39,4
201817,89,5
201917,69,3
202017,39,3
202116,59,2
2022*16,19,1
*voorlopige cijfers
 

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten, geven daarvoor meerdere redenen: 46 procent geeft aan dat de baten van zo’n verzekering niet opwegen tegen de kosten en 32 procent zegt het niet te kunnen betalen. Een kwart van alle onverzekerden geeft aan dat ze het financiële risico zelf kunnen dragen. Dat zijn vooral 55-plussers die nog maar een korte periode tot hun pensioen hoeven te overbruggen. Daarnaast geeft bijna een vijfde als reden aan dat men kan terugvallen op het inkomen van de partner. Dat zijn met name vrouwelijke ondernemers zonder personeel. Ook heeft een kleine groep geen verzekering, omdat men niet wordt geaccepteerd vanwege leeftijd of gezondheid.

Redenen1) voor zelfstandig ondernemers zonder personeel om niet verzekerd te zijn tegen arbeidsongeschiktheid, 2021
 Aandeel (%)
Baten wegen niet
op tegen kosten
45,9
Kan het niet betalen32,1
Kan het financiële
risico zelf dragen
25,4
Kan terugvallen op
inkomen van partner
20,4
Nooit gezondheidsklachten12,3
Niet duidelijk wanneer
verzekeraar uitkeert
8,7
Geen vertrouwen in
keuring verzekeraars
7,4
Niet geaccepteerd bij
verzekeraar
vanwege leeftijd
5,6
Niet geaccepteerd bij
verzekeraar
vanwege gezondheid
4,3
Anders10,1
1) meerdere antwoorden mogelijk
 

De meest genoemde reden om geen voorziening te hebben voor het pensioen, is dat het te duur is. De helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel geeft dat aan. Andere redenen zijn dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (29 procent) of dat het pensioen nog ver weg is (20 procent).

Redenen 1) voor zelfstandig ondernemers zonder personeel om geen pensioenvoorziening te hebben, 2021
 Aandeel (%)
Kan het niet betalen49,9
Nog niet aan toegekomen29,1
Pensioen is nog ver weg19,7
Partner heeft een goed pensioen6,6
Anders16,9
1) meerdere antwoorden mogelijk