Hebben zzp’ers een voorziening voor arbeidsongeschiktheid of pensioen?

Bij werknemers worden arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremies ingehouden, maar zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en voor pensioenopbouw, bijvoorbeeld via een lijfrente. In 2016 betaalde 19 procent van de 895 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 1 op de 10 betaalde lijfrentepremie als pensioenvoorziening. In de afgelopen jaren is dit aandeel steeds gedaald.

Zzp'ers met premie arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente (%)
 Premie aovPremie lijfrente
201123,313,3
201222,812,5
201321,711,6
201420,310,7
201519,510,1
2016*199,9
*voorlopige cijfers

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten, geven daarvoor meerdere redenen. Ruim 70 procent geeft aan dat zo’n verzekering te duur is. Bijna een kwart van alle onverzekerden geeft aan dat ze het financiële risico zelf kunnen dragen. Dat zijn vooral 55-plussers die nog maar een korte periode tot hun pensioen hoeven te overbruggen. Daarnaast geeft ruim een vijfde als reden aan dat men kan terugvallen op het inkomen van de partner. Dat zijn met name vrouwelijke ondernemers zonder personeel. Tot slot valt op dat 14 procent aangeeft geen verzekering te hebben, omdat men verzekeraars niet vertrouwt.

Redenen voor zelfstandig ondernemers zonder personeel om niet verzekerd te zijn tegen arbeidsongeschiktheid, 2017 (%)
 Niet verzekerd vanwege deze reden
Te duur72,3
Kan financiële risico zelf dragen23,8
Kan terugvallen op inkomen partner21
Vertrouwt verzekeraars niet14,4
Heeft nooit gezondheidsklachten9,7
AOV is te ingewikkeld4,4
Al verzekerd via UWV1,2
Anders14

De meest genoemde reden om geen voorziening te hebben voor het pensioen, is dat het te duur is. Iets meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel geeft dat aan. Andere redenen zijn dat het pensioen nog ver weg is (20 procent) of dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (27 procent).