Ik heb de enquête ingevuld. Waarom krijg ik dan toch een herinneringsbrief?

Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben. In dat geval kunt u de herinneringsbrief als niet verzonden beschouwen. Heeft u nog niet ingezonden dan wordt u verzocht dat per omgaande te doen.