Kunnen de gegevens over verleende omgevingsvergunningen niet uit de BAG worden gehaald?

Niet alle benodigde gegevens zijn in de BAG aanwezig.

 Het CBS heeft gegevens nodig over:
- De bouwsom van de verleende omgevingsvergunningen activiteit bouwen
- De uitsplitsing naar huurwoningen en eigen woningen
- De uitsplitsing naar type opdrachtgever
- De Standaard Bedrijfsindeling (SBI)
- De inhoud in m3 van de verleende omgevingsvergunningen activiteit bouwen
- De indeling van bedrijfsgebouwen naar marktsector en huursector.