In de brief staat de inleverdatum vermeld maar, de definitieve jaarcijfers zijn dan nog niet bekend. Wat kan ik nu het beste doen?

U kunt uitstel aanvragen voor het aanleveren van uw gegevens. Vul voor het aanvragen van uitstel het webformulier uitstel aanvragen in.