Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?

Het gebruik van ICT is van groot belang voor de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven, niet alleen nationaal, maar zeker ook ten opzichte van andere landen. Cijfers over de ontwikkeling van het ICT-gebruik door Nederlandse bedrijven zijn hierbij onontbeerlijk.