Mag ik privacy-gevoelige gegevens voor de BUS, SRG en BDFS aan het CBS leveren?

Voor het uitvoeren van zijn wettelijke taak verwerft en verwerkt het CBS gegevens voor het maken van statistieken. Het CBS houdt zich hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die helpt om de privacy van burgers te beschermen. Bovendien houdt het CBS zich aan de privacybepalingen in de CBS-wet, de Praktijkcode voor Europese statistieken, de Statistical Law en de CBS-gedragscode.

Het CBS voldoet hiermee aan de hoogste eisen met betrekking tot gegevensbescherming. Op de pagina CBS/privacy is meer informatie te vinden over de maatregelen die het CBS neemt om de privacy te waarborgen.