Welke gevens heeft het CBS over financiële markten?

Sinds 2017 publiceert het CBS geen cijfers meer over financiële markten. In overleg over de taakverdeling tussen CBS en de Nederlandse Bank (DNB) is afgesproken dat DNB de financiële instellingen en financiële markten waarneemt.

Op de website van DNB zijn recente cijfers over de financiële instellingen en financiële markten te vinden. De historische reeksen over de geld- en kapitaalmarkt, beleggen, sparen en lenen zijn nog wel beschikbaar en te raadplegen. Deze zijn opgenomen in StatLine, de databank van het CBS.