Welke gegevens zijn nodig om een aanvraag te doen?

Om deel te nemen aan de Barometer worden samen met het CBS een aantal stappen doorlopen. Nadat de voorbereidingen afgerond zijn, zal het CBS zal u vragen een aanvraagformulier in te vullen, waar u de volgende gegevens dient in te vullen:

In het geval van de ‘algemene’ variant:

 • welke loonheffingennummers u aanlevert (en ter controle het aantal werknemers per loonheffingennummer en de peildatum);
 • het peilmoment van de data die u opvraagt;
 • of u loonheffingennummers van alle werknemers aanlevert of van een subpopulatie;
 • contactgegevens voor het versturen van inloggegevens van het downloadportaal;
 • gegevens van de tekenbevoegde;

In het geval van de ‘ingezoomde’ variant:

 • op welke subgroepen binnen de organisatie ingezoomd wordt;
 • en in het geval van overheidsorganisaties: welke identificatiesleutel u gebruikt (zie 2.8);
 • het peilmoment van de data die u aanlevert;
 • of u alle werknemers aanlevert of een subpopulatie;
 • of u wel of geen externen aanlevert;
 • of u gegevens over uitgestroomde werknemers aanlevert;
 • wanneer u de data kunt leveren;
 • contactgegevens voor het versturen van inloggegevens van het up- en downloadportaal;
 • gegevens van de tekenbevoegde.

Na invullen van het aanvraagformulier ontvangt u een projectvoorstel waarin termijnen en kosten beschreven zijn. Zo nodig wordt de aanvraag eerst op een wachtlijst geplaatst.