Welke gegevens zijn nodig om een aanvraag te doen?

Om deel te nemen aan de Barometer geeft u via een aanvraagformulier onderstaande gegevens door aan het CBS:

In het geval van de ‘algemene’ variant:

 • één of meer loonheffingennummers (en ter controle het aantal werknemers per loonheffingennummer en de peildatum); ;
 • het peilmoment van de gegevens die u opvraagt;
 • of u loonheffingennummers van alle werknemers aanlevert of van een subpopulatie;
 • of uw organisatie eerder aan de Barometer meegedaan heeft;
 • contactgegevens voor het versturen van inloggegevens van het downloadportaal;
 • gegevens van de tekenbevoegde;

In het geval van de ‘ingezoomde’ variant:

 • op welke subgroepen binnen de organisatie ingezoomd wordt;
 • in het geval van overheidsorganisaties: welke identificatiesleutel u gebruikt (zie: Welke gegevens lever ik aan het CBS als identificatiegegevens voor de ‘ingezoomde’ Barometer?);
 • het peilmoment van de gegevens die u aanlevert;
 • of u alle werknemers aanlevert of een subpopulatie;
 • of u wel of geen externe werknemers aanlevert;
 • of u gegevens over uitgestroomde werknemers aanlevert;
 • of uw organisatie eerder aan de Barometer meegedaan heeft;
 • wanneer u de gegevens kunt leveren;
 • contactgegevens voor het versturen van inloggegevens van het up- en downloadportaal;
 • gegevens van de tekenbevoegde in het kader van de barometer.