Welke gegevens zijn nodig om een aanvraag te doen?

Om deel te nemen aan de Barometer Culturele Diversiteit geeft u via een aanvraagformulier onderstaande gegevens door aan het CBS:

 • in het geval van de ‘algemene’ variant;
  • één of meer loonheffingennummers (en ter controle het aantal werknemers per loonheffingennummer op de peildatum);
  • het peilmoment van de gegevens die u opvraagt;
  • of u loonheffingennummers van alle werknemers aanlevert of van een subpopulatie;
  • of uw organisatie eerder aan de Barometer meegedaan heeft;
  • contactgegevens voor het versturen van inloggegevens van het downloadportaal;
  • o gegevens van de tekenbevoegde;
 • in het geval van de ‘ingezoomde’ variant:
  • op welke subgroepen binnen de organisatie ingezoomd wordt;
  • in het geval van overheidsorganisaties: welke identificatiesleutel u gebruikt (zie ‘Welke gegevens moet een organisatie aan het CBS leveren als identificatiegegevens voor de ingezoomde Barometer?’);
  • het peilmoment van de gegevens die u aanlevert;
  • of u alle werknemers aanlevert of een subpopulatie;
  • of u wel of geen externe werknemers aanlevert;
  • of u gegevens over uitgestroomde werknemers aanlevert;
  • of uw organisatie eerder aan de Barometer meegedaan heeft;
  • wanneer u de gegevens kunt leveren;
  • contactgegevens voor het versturen van inloggegevens van het up- en downloadportaal;
  • gegevens van de tekenbevoegde.