Welke gegevens zijn nodig om een aanvraag te doen?

Om deel te nemen aan de Barometer zijn een aantal gegevens nodig:

In het geval van de ‘algemene’ variant:

 • welke loonheffingennummers u aanlevert (en ter controle het aantal werknemers per loonheffingennummer en de peildatum);
 • het peilmoment van de data die u opvraagt;
 • of u loonheffingennummers van alle werknemers aanlevert of van een subpopulatie;
 • of uw organisatie eerder aan de Barometer meegedaan heeft;
 • contactgegevens voor het versturen van inloggegevens van het downloadportaal;
 • gegevens van de tekenbevoegde;

In het geval van de ‘ingezoomde’ variant:

 • op welke subgroepen binnen de organisatie ingezoomd wordt;
 • en in het geval van overheidsorganisaties: welke identificatiesleutel u gebruikt (zie 2.8);
 • het peilmoment van de data die u aanlevert;
 • of u alle werknemers aanlevert of een subpopulatie;
 • of u wel of geen externen aanlevert;
 • of u gegevens over uitgestroomde werknemers aanlevert;
 • of uw organisatie eerder aan de Barometer meegedaan heeft;
 • wanneer u de data kunt leveren;
 • contactgegevens voor het versturen van inloggegevens van het up- en downloadportaal;
 • gegevens van de tekenbevoegde.