Wat is economische groei en hoe komt het CBS tot dit cijfer?

De economische groei wordt gemeten aan de hand van het bruto binnenlands product. Dit is, afhankelijk van de gekozen benadering, de optelsom van de totale productie, bestedingen of het inkomen van Nederland. De totale waarde van het bbp wordt bepaald met behulp van het systeem van nationale rekeningen. De toename van de waarde van het bruto binnenlands product (bbp) kan worden gecorrigeerd voor inflatie. De uitkomst hiervan wordt volumegroei genoemd en wordt gebruikt als een indicatie van de reële toename van de materiële welvaart, oftewel de economische groei.

Nieuws en cijfers staan in het dossier macro-economie en het dossier conjunctuur.