Hoe zijn de StatLinetabellen van de Landbouwtelling opgezet?

Er zijn tabellen voor gewassen, dieren en grondgebruik, naar verschillende regionale indelingen, (hoofd)bedrijfstype en volgens klassenindelingen. Daarnaast zijn er tabellen voor arbeidskrachten en verbreding. Uitgangspunt bij de tabellen is dat op hoog aggregatieniveau (bv. regio) de meest gedetailleerde gegevens worden gepubliceerd; op lager aggregatieniveau (gemeente) neemt de mate van detail af.

De indeling van de onderwerpen sluit zo veel mogelijk aan bij de vraagstelling in de landbouwtelling, en de indeling voor de bedrijfstypering. In principe wordt voor alle onderwerpen zowel het telgegeven als het bijbehorend aantal bedrijven gepubliceerd.