Is het mogelijk geautomatiseerd gegevens uit StatLine op te halen?

Alle tabellen in StatLine zijn beschikbaar als open data in de vorm van datasets. Via webservices zijn de meest actuele data over een specifiek onderwerp aan te roepen, te filteren en te combineren. De data zijn inhoudelijk identiek aan de tabellen zoals die in StatLine zijn op te vragen en te downloaden. Meer informatie is te vinden op de pagina over open data.
Via de knop downloaden ga je altijd direct naar dezelfde tabel in het opendataportaal:

link dataportaal