Wat doet het CBS met de verkregen informatie?

Het CBS gebruikt de informatie om te kunnen voldoen aan de verplichting van de Europese Commissie, dat per 2005 kwartaalrekeningen van de sector Overheid opgesteld moeten worden. Deze informatie moet binnen 90 dagen beschikbaar zijn voor de Europese Commissie.