Hebben zzp’ers een partner met inkomenszekerheid?

De meeste zzp’ers wonen samen met een partner (71 procent in 2020); 22 procent was in dat jaar alleenstaande in een eenpersoonshuishouden of ouder in een éénoudergezin. Bij 8 procent van de zzp’ers ging het om thuiswonende kinderen en andere leden van het huishouden. Zmp’ers hebben nog vaker dan zzp’ers een partner (85 procent in 2020). Werknemers juist minder vaak (62 procent).

Van de zzp’ers had 31 procent in 2020 een partner met een vaste arbeidsrelatie. Voor zowel zmp’ers als werknemers ligt dit aandeel hoger. Bij zzp’ers had 19 procent een partner die ook zzp’er is. Bij werknemers en zmp’ers komt dit relatief veel minder vaak voor. Zmp’ers hebben daarentegen relatief vaak een partner die ook zmp’er is (22 procent in 2020).