Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?

Het CBS heeft als taak om relevante en betrouwbare cijfers te maken. Wij proberen hiervoor zoveel mogelijk gebruik te maken van administratieve bronnen of andere methodieken zodat we de lastendruk voor bedrijven beperken. Sinds enige jaren gebruikt het CBS voor deze statistiek voor een aanzienlijk deel de afvalgegevens uit de Milieujaarverslagen (MJV) op grond van het Besluit milieuverslaglegging, waardoor deze bedrijven geen enquêteformulier over dit onderwerp meer ontvangen. Per februari 2006 is de EU-verordening European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) van kracht geworden Sinds 2009 is het Integraal PRTR-verslag geïntegreerd met het voormalige Milieujaarverslag (MJV), dat hiermee is komen te vervallen. Verder is door de tweejaarlijkse status van de enquête, de lastendruk voor uw bedrijf ook lager gehouden. Sommige informatie (zoals in dit onderzoek) is echter alleen te verkrijgen door middel van enquêtes bij bedrijven. We selecteren bedrijven met zorgvuldig ontworpen steekproeven.