Wat is het aandeel hernieuwbare energie in het energieverbruik?

Voor de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie uit 2009 is Nederland verplicht om in 2020 14 procent van het energetisch eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen te laten komen. In hernieuwbare energie; eindverbruik en vermeden verbruik fossiele industrie staat het huidige aandeel hernieuwbare energie.