De door het CBS gevraagde consolidatie wordt normaliter niet door ons gemaakt. Moeten wij deze speciaal voor het CBS opstellen?

Ja, het CBS heeft als opdracht de Nederlandse economie in beeld te brengen. Om dit mogelijk te maken heeft het CBS een geconsolideerde opgave van alle binnenlandse groepsmaatschappijen nodig.