De door het CBS gevraagde consolidatie wordt normaliter niet door ons gemaakt. Moeten wij deze speciaal voor het CBS opstellen?

Ja, het CBS heeft als opdracht de Nederlandse economie in beeld te brengen. Om dit mogelijk te maken verzoekt het CBS een geconsolideerde opgave van alle binnenlandse groepsmaatschappijen te verstrekken op basis van art. 11f Besluit gegevensverwerving CBS. Men kan zich niet beroepen op de 408-verklaring (wetsartikel 2:408 Burgerlijk Wetboek) en dus geen gebruik maken van de consolidatievrijstelling voor Nederlandse tussenhoudstermaatschappijen.