Hoe werken de links naar een StatLine tabel?

Er zijn twee type links naar StatLinetabellen. De standaardlink heeft altijd de volgende opbouw:

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70748ned

Deze link eindigt met het tabelnummer van de desbetreffende tabel (70748ned) en toont altijd de tabel zoals die door het CBS is ingesteld. Als de tabel na verloop van tijd wordt geüpdatet zal de meest recente periode worden getoond. Heeft u zelf een tabel samengesteld dan krijgt u een link met een suffix:

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70748ned/table?dl=178AF

Deze link toont altijd de door u zelf ingestelde presentatie. Als de tabel na verloop van tijd wordt geüpdatet zal de meest recente periode niet worden getoond.
Om een link naar een door uzelf samengestelde tabel te maken moet u de knop delen gebruiken rechtsboven de tabel:

kopieren link