Wat zijn redenen om als flexwerker te werken?

In 2022 had een kwart van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie een tijdelijk contract als flexwerker, met de afspraak dat ze bij goed functioneren een vast dienstverband zouden krijgen. Werkgevers gebruiken het tijdelijk contract dan om iemand te kunnen beoordelen die ze eventueel vast in dienst willen nemen.

Onder flexwerknemers komt deze reden voor het hebben van een flexibele arbeidsrelatie het vaakst voor. Ruim 21 procent zegt dat het hebben van een contract als flexwerker normaal is in de sector waarin zij werken.

Voor bijna 19 procent was behoefte aan flexibiliteit de belangrijkste reden om flexwerker te worden. Met name oproepkrachten noemen deze reden vaak: voor 37 procent is dit de belangrijkste reden. 11 procent van de flexibele werknemers is nog niet zo lang werkzaam in de huidige baan en geeft dat als reden voor het hebben van een flexcontract. Dit is vooral het geval bij flexibele werknemers met een langdurig tijdelijk contract (een jaar of langer). Bijna de helft geeft dit als belangrijkste reden.

Redenen die in de regel minder vaak worden genoemd zijn dat het flexwerk een beter salaris of betere arbeidsvoorwaarden oplevert, dat het nog niet is gelukt om een vaste baan te vinden of dat er geen behoefte is aan zekerheid.

Belangrijkste reden om een flexibele arbeidsrelatie te hebben, 2022
  (%)
Uitzicht op een vast
dienstverband
24,6
Dit is normaal voor de
sector waarin ik werk
21,2
Ik heb behoefte
aan flexibiliteit
18,5
Ik werk nog niet zo lang
in deze baan bij dit
bedrijf of deze instelling
10,5
Nog niet gelukt om een
vaste baan, vast contract of
vast aantal uur te krijgen
5,7
Beter salaris of
arbeidsvoorwaarden
2,0
Ik heb geen behoefte
aan zekerheid
0,9
Andere reden16,6
Bron: CBS, TNO
  

Informatie over zzp’ers en de reden waarom zij als zzp’er werken is beschikbaar in de Zelfstandigen Enquête Arbeid van het CBS en TNO. In dit onderzoek wordt aan zelfstandig ondernemers, de grootste groep binnen de zzp’ers, gevraagd om welke redenen zij als zelfstandige zijn gaan werken. De reden die het vaakst genoemd wordt (door 42 procent), is dat ze zo zelf kunnen bepalen hoeveel en wanneer ze werken.

Andere redenen zijn dat het beroep dat ze hebben meestal als zelfstandige wordt uitgevoerd, dat men altijd al als zelfstandige wilden werken en dat men niet meer voor een baas wilde werken. Overwegend ‘onvrijwillige’ redenen – geen baan kunnen vinden als werknemer, ontslag of een werkgever de wilde dat men als zelfstandige ging werken - worden minder vaak genoemd.

Redenen om als zelfstandige te gaan werken, 20231)
  (%)
Ik wilde zelf bepalen
hoeveel en wanneer
ik werk
42,4
Mijn beroep wordt
meestal uitgevoerd
als zelfstandige
33,5
Ik heb altijd al
als zelfstandige
willen werken
33,2
Ik zocht een
nieuwe uitdaging
31,1
Ik wilde niet meer
voor een baas werken
30,5
Ik kon meer verdienen
als zelfstandige
25,4
Ik wilde werk en privé
beter kunnen combineren
24,0
In mijn vorige baan was
de werksfeer niet goed
11,0
Ik kon geen geschikte
baan vinden
als werknemer
9,4
Ik ben ingestapt in
het familiebedrijf
8,7
Ik ben ontslagen
of mijn vorige contract
is niet verlengd
7,1
Mijn werkgever wilde
dat ik ging werken
als zelfstandige
2,3
Bron: CBS, TNO
1)Meerdere antwoorden mogelijk