Geconsolideerd opgeven

Enquêtes voor bedrijven en instellingen met verschillende groepsmaatschappijen

Het CBS is verplicht om zoveel mogelijk gebruik te maken van informatie die al beschikbaar is bij andere overheidsinstellingen. Daarom gaan we meer gebruik maken van de gegevens over eigendomsverhoudingen van de Belastingdienst. Voor bedrijven die uit meerdere BV's, VOF's e.d bestaan, kan dit invloed hebben op het invullen van bepaalde enquêtes van het CBS.

Als uw bedrijf of instelling uit meerdere BV's, VOF's e.d. bestaat, vraagt het CBS u om de CBS-enquêtes over al deze zogenaamde groepsmaatschappijen samen, als één geheel, in te vullen. Dat noemen we geconsolideerd opgeven.

Vanaf 2010 wordt in de afbakening van uw groep naast gegevens van de Kamers van Koophandel, meer gebruik gemaakt van gegevens over eigendomsverhoudingen van de Belastingdienst.

Als u vaker enquêtes invult voor het CBS, kan het nu door deze belastingdienstinformatie om een iets andere lijst met groepsmaatschappijen gaan dan u gewend bent. Mogelijk moet u dus extra voorbereidingen treffen, om de enquêtes goed te kunnen invullen.