Wat is de relatie tussen de vormen van Wmo in de vragenlijst en de iWmo productcodelijst?

Het CBS is niet betrokken bij het beheer van de i-standaarden, dat ligt bij het Zorginstituut Nederland. Deze standaarden zijn hier te vinden. De Wmo-vormen van het CBS volgen de productcategorieën uit de iWmo standaarden. Het is ons bekend dat gemeenten vrij zijn om voorzieningen in het kader van de Wmo naar eigen inzicht in te delen en dat dit niet altijd overeen komt met de standaarden van Zorginstituut Nederland. Toch vragen wij u om waar mogelijk de gemaakte kosten in te delen naar de typen voorzieningen die in de vragenlijst gevraagd worden.