Cijfers

 De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert vrijwel dagelijks nieuwe cijfers, deze kunnen worden onderverdeeld in 2 groepen:

  1. Reguliere statistieken
  2. Aanvullend statistisch onderzoek

Op www.cbs.nl zijn beide groepen statistieken te vinden door te zoeken op cijfers via de zoekbox bovenaan de pagina.

Reguliere statistieken

Reguliere statistieken worden gepubliceerd via StatLine, de elektronische databank van het CBS. In StatLine kunt u zelf tabellen en grafieken samenstellen uit deze statistieken. Het is mogelijk om te zoeken via thema's en onderwerpen of te zoeken op een specifiek woord.

Overzicht gepubliceerde reguliere statistieken

Aanvullend statistisch onderzoek

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld.  

Overzicht gepubliceerd aanvullend statistisch onderzoek