Wat gebeurt er met de gegevens die het CBS verzamelt?

De resultaten worden verwerkt tot heldere, betrouwbare statistieken. Deze en de geanonimiseerde microdata worden aan de, binnen dit onderzoek, samenwerkende organisaties beschikbaar gesteld. Vervolgens publiceren alle partijen in onderling overleg de resultaten.