Waarvoor kan ik de prijsindexcijfers van de productie van gebouwen gebruiken?

Het prijsindexcijfer van de productie van gebouwen is bedoeld om de ontwikkeling van de hoeveelheid bouwproductie te bepalen. De bouwproductie wordt beïnvloed door 2 factoren: (1) de hoeveelheid en (2) de prijs. Door het bedrag van de bouwproductie te delen door het prijsindexcijfer van de productie van gebouwen (x100), blijft de hoeveelheid productie over. Dit gegeven is een belangrijk analyse-element bij het bepalen van arbeidsproductiviteit.

NB: Deze index geeft niet de ontwikkeling van de bouwkosten van woningen en andere gebouwen weer!