Wat wordt tot een museum gerekend en welke musea blijven buiten beschouwing?

Onder een museum verstaat het CBS een permanente instelling ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling die toegankelijk is voor het publiek, die niet gericht is op het maken van winst en die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.
Het kan de hoofdactiviteit zijn van een bedrijf of instelling (zowel particulier als overheid), maar ook een
nevenactiviteit van bijvoorbeeld een gemeente, universiteit of ziekenhuis.

Buiten beschouwing blijft een museum als:
- er alleen sprake is van een besloten collectie, zoals soms bij universiteiten of particulieren;
- het minder dan twee dagen per maand geopend is;
- het tijdelijk gesloten is;
- het uitsluitend op afspraak te bezoeken is.

Verder worden musea als één museum gerekend als ze een gezamenlijke administratie voeren (sommige gemeentemusea) en de gegevens niet gesplitst opgeven.