Waarom doet het CBS onderzoek?

© CBS

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

  • Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
  • Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
  • Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er tijdig nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen. Uw deelname is dus belangrijk.