Waar worden de gevolgen van globalisering voor Nederland beschreven?

Niet alleen de gevolgen maar ook de effecten van globalisering op de economische groei, werkgelegenheid, productie, arbeidsproductiviteit, lonen en innovatie worden beschreven in het dossier globalisering.

Naast de nieuwsberichten zijn hier zowel publicaties als verdiepende artikelen over CBS onderzoeken te vinden.

Elk kwartaal verschijnt een nieuwe editie van de nieuwsbrief Globalisering. Hierin worden de nieuwe ontwikkelingen en actuele onderzoeken op het gebied van globalisering aangekondigd.

Bronnen