Staan alle cijfers van het CBS op StatLine?

StatLine bevat alle cijfers die het CBS publiceert als onderdeel van het eigen statistische programma. Het CBS stelt soms ook gegevens samen op verzoek van andere partijen. Dit aanvullende statistische onderzoek (voorheen ook wel maatwerk genoemd) is niet opgenomen in StatLine. Meer over informatie over aanvullend statistisch onderzoek en de mogelijkheden daarvoor is te vinden op de pagina Aanvullend onderzoek en microdata op de website. De uitkomsten zijn terug te vinden in het overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Infoservice van het CBS.