Wanneer komen nieuwe cijfers over de internationale goederenhandel beschikbaar?

Ongeveer zes weken na de verslagmaand worden de cijfers over internationale goederenhandel voor de eerste keer gepubliceerd. Deze cijfers zijn dan nog voorlopig en worden vervolgens nog enkele keren bijgesteld als gevolg van nagekomen berichten. Ongeveer tien maanden na afloop van het verslagjaar worden de uitkomsten definitief.