Wanneer komen nieuwe cijfers over de internationale goederenhandel beschikbaar?

De eerste cijfers over de in- en uitvoerwaarde zijn 6 weken na de verslagmaand beschikbaar. Dit zijn de uitkomsten op hoofdlijnen. Meer gedetailleerde gegevens worden 9 weken na de verslagmaand gepubliceerd.