Waar en hoe kan ik de extra energietoeslag voor lagere inkomens invoeren?

Om de stijgende energieprijzen te compenseren komt het kabinet samen met de gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming voor de lagere inkomens.

In de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) wordt de extra energietoeslag verantwoord onder Kenmerk 8 statistiekcode 12 (eenmalig bijzondere bijstand) en Kenmerk 17 cluster bijzondere bijstand a (directe levensbehoeften).