Ik heb een verzoek ontvangen om het CBS toestemming te verlenen voor publicatie van verkoopwaarden en verkoophoeveelheden van industriële producten (Prodcom). Waarom stuurt CBS dit verzoek?

De verkoopgegevens van industriële producten door verschillende partijen gebruikt. Zo worden de gegevens onder andere door bedrijven en brancheorganisaties gebruikt voor marktanalyse. In combinatie met gegevens over internationale handel worden de gegevens op Europees niveau gebruikt om de interne markt in kaart te brengen. Het CBS wil graag zoveel mogelijk verkoopgegevens beschikbaar stellen.
Het CBS mag volgens de wet echter geen data publiceren waarin de bijdrage van een individueel bedrijf of persoon (mogelijk) af te leiden is. Indien een bedrijf expliciet toestemming verleent, mag dit wel. Alle CBS publicaties worden onderzocht op mogelijke herkenbaarheid van de data en delen van een tabel met een herkenningsrisico worden onherkenbaar gemaakt. We noemen dit ‘statistische databeveiliging’.
In de Prodcom tabel zijn (mogelijk) herkenbare data vervangen door kruisjes. Om zo veel mogelijk verkoopgegevens van industriële producten te mogen publiceren, vragen wij u om toestemming voor publicatie van verkoopwaarden en verkoophoeveelheden waarin de bijdrage van uw bedrijf mogelijk te herkennen is. De akkoordverklaring geldt uitsluitend voor uw gegevens over verkopen van industriële producten naar goederengroep (Prodcom enquête) en de publicaties hierover. De akkoordverklaring is niet geldig voor andere CBS statistieken.