Contact

Contact

Bezoekadressen

Bij CBS geldt een identificatieplicht voor bezoekers. U dient zich bij de receptie te identificeren met een ID-bewijs, rijbewijs of paspoort.

 Den Haag

 Heerlen

   
 Bezoekadres:  Bezoekadres:
 Henri Faasdreef 312  CBS-weg 11
 2492 JP Den Haag  6412 EX Heerlen
   
 Postadres:  Postadres:
 Postbus 24500  Postbus 4481
 2490 HA Den Haag  6401 CZ Heerlen
   
 Tel. algemeen: (070) 337 38 00  Tel. algemeen: (045) 570 60 00
 (Voor statistisch inhoudelijke vragen neem  (Voor statistisch inhoudelijke vragen neem
 contact op met de Infoservice, info@cbs.nl)  contact op met de Infoservice, info@cbs.nl
 Route:  Route:
 Google maps / 9292  Google maps / 9292

Parkeren

Beide locaties beschikken over enkele bezoekersparkeerplaatsen. Het is niet mogelijk om een parkeerplaats te reserveren.

CBS-Caribisch Nederland

Het CBS-kantoor op Bonaire is het centrale punt voor de verzameling van gegevens en de publicatie van de statistieken over Caribisch Nederland. De analyse en verwerking van de statistische informatie vindt plaats in de CBS-vestigingen in Den Haag en Heerlen.

Bonaire

Bezoekadres:
Kaya Gobernador Debrot 67
Kralendijk - Bonaire

Tel. algemeen:
+ (599) 7178 676

Indienen verzoek Wet openbaarheid van bestuur

WOB-verzoeken (verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur) dienen met ingang van 29 maart 2016 per brief te worden ingediend. Dit betekent dat digitaal ingediende WOB-verzoeken (zoals via e-mail, social media, fax enz.) niet in behandeling worden genomen. Dit geldt ook voor ingebrekestellingen.

Een schriftelijk verzoek of ingebrekestelling dient gericht te worden aan:

CBS
T.a.v.de WOB-functionaris
Postbus 24500
2490 HA Den Haag

Vermeld bovenaan uw brief duidelijk dat het om een WOB-verzoek gaat.