Contact

Contact

Zoekt u contact met het CBS?

Indienen verzoek Wet openbaarheid van bestuur

WOB-verzoeken (verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur) dienen met ingang van 29 maart 2016 per brief te worden ingediend. Dit betekent dat digitaal ingediende WOB-verzoeken (zoals via e-mail, social media, fax enz.) niet in behandeling worden genomen. Dit geldt ook voor ingebrekestellingen.

Een schriftelijk verzoek of ingebrekestelling dient gericht te worden aan:

CBS
T.a.v.de WOB-functionaris
Postbus 24500
2490 HA Den Haag

Vermeld bovenaan uw brief duidelijk dat het om een WOB-verzoek gaat.