Contact

Contact

Vraag het ons

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met een van de volgende diensten.

Cijfers en statistieken

Kunt u de juiste CBS-cijfers niet vinden op deze website of in StatLine? Hebt u vragen over cijfers van het CBS of het European Statistical Data Support (ESDS)?

Mail uw vraag

Contactformulier

Telefonisch:

Infoservice: (088) 570 7070

Helpdesk voor berichtgevers: (045) 570 6400

Vragenlijsten

Hebt u een vragenlijst van het CBS ontvangen en hebt u een vraag over de enquête? Neem contact op met Contactcenter

Persvoorlichting

Journalisten kunnen contact opnemen met de Persdienst

Historische statistieken

Oudere statistische publicaties en het Nederlands Statistisch Erfgoed kunt u op afspraak inzien bij de Bibliotheek

Maatwerk in opdracht

Wilt u een onderzoek op maat laten uitvoeren door het CBS? Of wilt u met microdata uw eigen onderzoek doen? Neem voor meer informatie contact op met CBS op maat

Bezoekadressen

Bij CBS geldt een identificatieplicht voor bezoekers. U dient zich bij de receptie te identificeren met een ID-bewijs, rijbewijs of paspoort.

Den Haag

Bezoekadres:
Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres:
Postbus 24500
2490 HA Den Haag

Tel. algemeen:
(070) 337 38 00
(Niet voor statistisch inhoudelijke vragen)

Route:
Google Maps / 9292

Heerlen

Bezoekadres:
CBS-weg 11
6412 EX Heerlen

Postadres:
Postbus 4481
6401 CZ Heerlen

Tel. algemeen:
(045) 570 60 00
(Niet voor statistisch inhoudelijke vragen)

Route:
Google Maps / 9292

Parkeren

Beide locaties beschikken over enkele bezoekersparkeerplaatsen. Het is niet mogelijk om een parkeerplaats te reserveren.

CBS-Caribisch Nederland

Het CBS-kantoor op Bonaire is het centrale punt voor de verzameling van gegevens en de publicatie van de statistieken over Caribisch Nederland. De analyse en verwerking van de statistische informatie vindt plaats in de CBS-vestigingen in Den Haag en Heerlen.

Bonaire

Bezoekadres:
Kaya Gobernador Debrot 67
Kralendijk - Bonaire

Tel. algemeen:
+ (599) 7178 676

E-mail:
caribischnederland@cbs.nl

Indienen verzoek Wet openbaarheid van bestuur

WOB-verzoeken (verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur) dienen met ingang van 29 maart 2016 per brief te worden ingediend. Dit betekent dat digitaal ingediende WOB-verzoeken (zoals via e-mail, social media, fax enz.) niet in behandeling worden genomen. Dit geldt ook voor ingebrekestellingen.

Een schriftelijk verzoek of ingebrekestelling dient gericht te worden aan:

CBS
T.a.v.de WOB-functionaris
Postbus 25400
2490 HA Den Haag

Vermeld bovenaan uw brief duidelijk dat het om een WOB-verzoek gaat.