faq

Hoe kan ik een onderzoeker of meekijker toevoegen aan mijn project?

Is de persoon al bekend bij ons?

Ja: dan volstaat een mail aan microdata@cbs.nl met de naam en werkgever. Vermeld ook altijd het projectnummer in de onderwerpregel van de mail.

Nee: Vul dan de excel ‘Invulwerkblad nieuwe onderzoeker’ in. Dit formulier staat deze pagina: Aanvraag toegang microdata.

LET OP: onderzoekers moeten een aanstelling hebben bij een gemachtigde instelling, zie Instellingen en projecten. Toegestane varianten zijn:

  • Vast of tijdelijk dienstverband met arbeidsovereenkomst;
  • Stagiaire met stageovereenkomst;
  • Gedetacheerde met detacheringsovereenkomst;
  • Uitzendkracht, invalkracht, oproepkracht met bijbehorende overeenkomst.