Hoe kan ik een onderzoeker of meekijker toevoegen aan mijn project?

faq

Is de persoon al bekend bij ons en werkgever of afdeling/leidinggevende zijn niet gewijzigd, dan volstaat een mail aan microdata@cbs.nl met de naam en werkgever.

Is de persoon nog niet bij ons bekend is, of is werkgever of afdeling/leidinggevende veranderd, dan moet het excel-formulier ‘Invulwerkblad nieuwe onderzoeker’ ingevuld worden. Stuur dit naar microdata@cbs.nl

Dit formulier staat onderaan op deze pagina. Vermeld ook altijd het projectnummer in de onderwerpregel van de mail’

LET OP: onderzoekers moeten een aanstelling hebben bij een gemachtigde instelling, zie Instellingen en projecten. Toegestane varianten zijn:

  • Vast of tijdelijk dienstverband met arbeidsovereenkomst;
  • Stagiaire met stageovereenkomst;
  • Gedetacheerde met detacheringsovereenkomst;
  • Uitzendkracht, invalkracht, oproepkracht met bijbehorende overeenkomst.