Kan het CBS mij helpen om draagvlak voor deelname aan de Barometer te creëren binnen mijn organisatie?

Nee. Voor vragen over het creëren van draagvlak voor deelname aan de Barometer binnen uw organisatie kunt u contact opnemen met SER Diversiteit in Bedrijf, via e-mailadres DIB@ser.nl.