Is quasi-doorvoer opgenomen in de statistieken van de Internationale Handel?

Nee, omdat voor deze statistiek het eigendomscriterium van belang is. Daarom worden buitenlandse bedrijven die goederen in Nederland laten inklaren en vervolgens doorvoeren naar andere landen uitgesloten. Deze goederen worden in Nederland (vrijwel) niet verwerkt. Dit wordt het National concept genoemd. Deze stroom wordt ook wel gewoon “doorvoer” genoemd.