Worden migranten en kinderen van migranten apart zichtbaar gemaakt?

Nee. De herkomstindeling van het CBS bestaat uit twee onderdelen: Geboren in Nederland en herkomstland. Bij de Barometer Culturele Diversiteit wordt op dit moment gekeken naar het herkomstland (kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn). Dit herkomstland wordt vervolgens in drie categorie├źn weergegeven: 1) Nederland, 2) Europa en 3) Buiten-Europa.

Het CBS heeft verkend of het mogelijk is om bij de Barometer ook te kijken naar Geboren in Nederland (kenmerk dat weergeeft of een persoon en diens ouders in Nederland of in het buitenland geboren zijn). Hieruit kwam naar voren dat het met het huidige minimale aantal van 250 werknemers niet mogelijk was om naar een kruising tussen herkomstland en Geboren in Nederland te kijken (dus bijvoorbeeld de groep Buiten-Europa op te splitsten in migrant en kind van migrant). De kans op onthulling van gegevens van individuen zou dan te groot zijn. Wat betreft aantallen zou het wel mogelijk zijn om naast herkomstland te kijken naar Geboren in Nederland (je zou dan een tabel krijgen met herkomstland en een aparte tabel met Geboren in Nederland). De verkennende analyses toonden aan dat voor kinderen van migranten uit Buiten-Europa achterstanden naar uurloon zichtbaar zijn, terwijl dit voor kinderen van migranten uit Europa niet duidelijk zichtbaar is. Daarom is het lastiger om uit de totale groep kinderen van migranten conclusies te trekken. Ook dient opgemerkt te worden dat kinderen van migranten gemiddeld genomen relatief jong zijn in vergelijking met personen met een Nederlandse herkomst en migranten. Als zij dus vaker een lager uurloon hebben, kan dit ook te maken hebben met bijbaantjes op jonge leeftijd. Met andere woorden achterstanden wat betreft Geboren in Nederland zijn niet goed zichtbaar.

Op basis van deze analyses heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten op dit moment bij de Barometer te focussen op herkomstland en niet op Geboren in Nederland.