Waarom gebruikt het CBS gegevens van de Belastingdienst en Kamers van Koophandel?

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat overheidsinstanties steeds meer samenwerken en elkaars gegevens gebruiken als dat kan en zo de administratieve lastendruk voor bedrijven en instellingen beperken. Het CBS maakt daarom zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij andere instanties bekend zijn. Door meer gebruik te maken van eigendomsinformatie van de Belastingdienst sluiten we beter aan bij de afspraken die bedrijven en instellingen hebben met de Belastingdienst. Hierdoor kan het zo zijn dat het voor u makkelijker wordt om CBS-enquêtes in te vullen en het CBS heeft meer mogelijkheden om gegevens van de Belastingdienst te gebruiken zonder u te benaderen.