Onder welke kostengroep dienen vergoedingen aan vrijwilligers als dijkwachten, schouwheren, stuwbedieners verantwoord te worden?

In de bijlage van het convenant is vermeld dat de kostengroep "salarissen huidig personeel en bestuurders" ongewijzigd is gebleven. In de comptabiliteitsvoorschriften van begin jaren negentig is onder deze kostengroep onder meer verstaan "opkomstvergoeding aan het dijkleger". Hieronder vallen o.i. de vergoedingen aan vrijwilligers als dijkwachten, schouwheren en stuwbedieners. Derhalve behoren deze vergoedingen tot de kostengroep "salarissen huidig personeel en bestuurders".