Hoe bepaal ik het ziekteverzuimpercentage?

Het verzuimpercentage kan bepaald worden aan de hand van werkdagen of kalenderdagen. Er is theoretisch een klein verschil tussen beide methoden, maar bij grote aantallen is dat te verwaarlozen. U kunt zelf bepalen naar welke methode uw voorkeur uitgaat. Als u eenmaal hebt gekozen voor kalender- dan wel werkdagen is het wel verstandig om dit te handhaven, op deze manier blijven uitkomsten in de toekomst onderling vergelijkbaar.

Een voorbeeld:
In een bedrijf werken 10 personen, hiervan werken er 8 full time, en 2 parttime (75%). Het tweede kwartaal van een jaar telt 91 kalenderdagen. Het totaal aantal beschikbare kalenderdagen van alle werknemers samen is bij dit bedrijf: 8*91 + 2*0,75*91 = 864,5 kalenderdagen. Er zijn in het tweede kwartaal 4 ziektemeldingen:
Medewerker 1 is ziek van 3 tot en met 10 april
Medewerker 4 is ziek van 26 april tot en met 27 april
Medewerker 7 is ziek van 29 mei tot en met 6 juni
Medewerker 9 is ziek van 18 april tot en met 12 mei

Medewerker 9 werk parttime, de andere drie werken full-time Het aantal ziektedagen bepalen we nu als volgt:
Medewerker 1: 8 ziektedagen
Medewerker 4: 2 ziektedagen
Medewerker 7: 9 ziektedagen
Medewerker 9: 25*0,75=18,75 ziektedagen
Het totaal aantal ziektedagen is dus: 37,75

LET OP: Omdat medewerker 9 een aanstelling van 75% heeft tellen haar ziektedagen ook maar voor 75% van het totaal mee. Immers, deze medewerker was ook maar voor 75% van alle dagen beschikbaar.

Het ziekteverzuimpercentage van dit bedrijf is in het tweede kwartaal:
(Aantal verzuimde dagen/ aantal beschikbare dagen)*100% = (37,75/864,5)*100% = 4,4%